Cidadanía de Santa Lucía Proxectos empresariais

Cidadanía de Santa Lucía Proxectos empresariais

O Consello de Ministros considerará que os proxectos empresariais se incluirán na lista aprobada para o Programa de cidadanía por investimentos.

Os proxectos empresariais aprobados inclúen en sete (7) grandes categorías:

  1. Restaurantes especializados
  2. Portos e portos de cruceiros
  3. Centros de procesamento agro
  4. Produtos farmacéuticos
  5. Portos, pontes, estradas e estradas
  6. Institucións e instalacións de investigación
  7. Universidades offshore

Unha vez aprobado o proxecto empresarial ponse a disposición dos investimentos que soliciten cidadanía mediante investimento.

Cidadanía de Santa Lucía Proxectos empresariais

Unha vez aprobada a solicitude de cidadanía mediante un investimento nun proxecto empresarial aprobado, requírese o investimento mínimo seguinte:

1 opción - Un único solicitante.

  • Un investimento mínimo de 3,500,000 dólares

2 opción - Máis dun solicitante (joint venture).

  • Un investimento mínimo de US $ 6,000,000 con cada solicitante que aporte nada menos que 1,000,000 dólares